Avesta və İran Dilləri

Avesta və İran Dilləri

Avesta və İran Dilləri – Avestada keçən sözlərin İran dilləri ilə qarşılıqlı müqayisəsi:

 Fars ——– Tat——-Talış—–Avesta

Əz (dan)—–Əz—— Əz——– Əz

An(O)——-Ə——-Ə———–Ə

(indi)Əknun—Eca——Eca—–Ecə

Na (sız)——-Ənə——-Ənə—–Ənə

Mən———–Əz———Əz——-Əzem

Ostoxan (sümük)—Əstə———Əstə———Osetu

Durtər (uzaq)——–Əvətər——-Əvətər——-Əiyvitərə

Ayena( ayna)–Einəka—Avəinə——Əiynikə

Əsb (at)—————–Əsp——–Əsp——-Əspə

Çəşm(göz)————-Çəş——-Çəş———-Əş

Çənan (Elə)———–Əjur——Ətə——–Ətə

Zayenda (doğan)—–Zayar——Əzi——Əzi

Quyəndə (deyən)—–Vajar—–Əvaj—–Əujə

İn (bu)—————–Em——–Em——Em

Hizom (odun)——–İzem——İzem——Esemə

İnçənin (Beləcə)——Ezan——-Entə—–Eteha

Tohi Kərdən (Boşaltmaq)-İrij—İrij——–İric

Xast (Xahiş)———Us———-Us——-Usə

Tiqə kuh (Sütun)—-Eskət——Eskət—–İşkətə

Qavnər (öküz)——–Vərzə—–Vesən——İxsən

Şotor (dəvə)———Ester——-Şeter—–Uştrə

Rouqən (Yağ)——Uzinə——-Uzinə——Usə

Bamdad (Səhər)……?………….Naşqa——Uşənqaha

Arezu (Arzu)——-Us——–Us———Uvsna

Keşidən(Dartmaq)–İsuən—Visuə——Usetek

Dadən (Vermək)—–Adən—Aduə—–Ədə

Dəhan—————-Qər——-Qər—–Əvəngenən

Berenc————-Berenc—–Berc—-Berciyə

Bordən(Aparmaq)–Bər——Bər——Bər

Bolənd (Uca)——Bərz——Bərz—–Berez

Bəxşidə şodə(Hədiyyə)-Bəxşə———-Bəxtə

Poxtən (Bişirmək—–Pəc———Pəc——Pəç

Kənar——————Pərə——–Pərə——Pərə

Miş(qoyun)———–Pəs——–Pəs——–Pəsu

Pol(körpü)———-Pərd——–Pərd—–Peretu

Pa( ayaq)———–Pa———–Pa——–Pazə

Vələd(övlad)——-Purə——–Purə——Purə

Nuk (Dimdik)—–Tekele——-Tekle—-Təerə

Teşt(tas)———–Təşt———Təştə——Təştə

Tənir(təndir)—–Tənu——-Tənurə—–Tənurə

To (sən)———–Te———-Te———-Te

Kudək(uşaq)—–Xrdelme—Xrdənu—–Xrətu

Çəridən(otarmaq)–Çər—–Çər———-Çər

Damad(Kürəkən)—Zama—Zama—–Zamatər

Didən felin kökü bin(görmək)——Vin—-Vin—-Vin

Kargər (Fəhlə)——Vərziyər——–Vərziyər——-Vərziyən

Rudxanə(çay)——-Viyər———–Viyər——–Vəiri

Sək (it)————-Spa————–Espə———Spake

Xəncər————Sərə————–Estərə——–Setərə

Pedərzən(qayınata)—Xəsurə——Xəsurə——Xəvəsurə

Baran(yağış)——-Varan———-Varan——-Var

Bad (külək)——–Va————–Va———–Vatə

Mah(ay)———–Munq———–Manq——-Mavənqə

Kisu(saç)———-Kisə————-Kisə———Kəesə

Mordən(ölmək—Mərdən———-Mərde——-Mərte

Qav(inək)———-Qav———–Qa————Qəa

Kuh(Dağ)———-Qirvə——–Diryə——–Qəiri

Qorq(canavar)—–Vərq——-Vərq——-Vəhirqə

Vəzəğ(qurbağa)—-Vərzək—-Vərzək—–Vəzəq

Quşvare(sırğa)—–Quşare—–Quşare—-Qəuşavərə

Koca(hara)———Ka———–Kve——-Kvə

Məkəs(milçək)—–Muz——-Meş——-Məxşi

Çane(çənə)———Zenc——-Zenc——–Zəfr

Zanu( diz)———–Zenq——–Zenq——-Zənqə

Həft(yeddi)——–Həft———Həft———Həpt

Qoraz(qaban)—–Vəraz——–?————-Vəraz

Feriftən(aldatmaq)—Dəvəl—–Dəvəl——-Dəv

Derəxt (ağac)———-Dar——-Dar———Dəuru

Dərya(dəniz)———-Zöryə—–Zöryə——–Zəröyə

*************************************************************************************************

AVESTA                                 SANSKRİT

Zaranya (qızıl)—————-Hiranya

Haena(ordu)——————Sena

Arsti(nizə)——————Rsti

Xsaşra( azadlıq)———-Ksatra

Yasna (qurbanlıq)——Yajna

Zaotar( din xadimi)—Hotar

Haoma(müqəddəs içki)—–Soma

Airyaman(dini icma üzvləri)———-Aryaman

Daeva(Allah)——Deva

 

 

MariaTudor.com saytında tarixə səyahətə davam:

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir