Neandertallar

Neandertallar

Rəsmi olaraq Neandertallar adlanan ilk sümüklər 1856-cı ildə Neander vadisindəki Feldhifer Mağarasında ortaya çıxan sümüklərdir. 120.00 ilin öncəsində Neandertallar bizə bənzəyən, amma bizdən daha çox güclü bir irq kimi yüksəlişdəydilər. Soyuq iqlimlərə qarşı dözümlülüyü ilə,[…]

Ardını oxuyun …
Avesta və İran Dilləri

Avesta və İran Dilləri

Avesta və İran Dilləri – Avestada keçən sözlərin İran dilləri ilə qarşılıqlı müqayisəsi:  Fars ——– Tat——-Talış—–Avesta Əz (dan)—–Əz—— Əz——– Əz An(O)——-Ə——-Ə———–Ə (indi)Əknun—Eca——Eca—–Ecə Na (sız)——-Ənə——-Ənə—–Ənə Mən———–Əz———Əz——-Əzem Ostoxan (sümük)—Əstə———Əstə———Osetu Durtər (uzaq)——–Əvətər——-Əvətər——-Əiyvitərə Ayena( ayna)–Einəka—Avəinə——Əiynikə Əsb (at)—————–Əsp——–Əsp——-Əspə Çəşm(göz)————-Çəş——-Çəş———-Əş Çənan[…]

Ardını oxuyun …